Blog Image

Dommerbloggen

Om bloggen

Dommerbloggen er en blogg for norske basketballdommere til felles nytte og glede, og kanskje til noens frustrasjon. Innlegg med grovt språk eller usaklig/fornærmende innhold vil bli modifisert/fjernet. Savner du en kategori kan du sende oss en mail.

Må alt være politikk?

Arrangement Posted on 12 mai, 2022 09:59

Helgen 7. og 8. mai arrangerte NBBF sitt forbundsting på Gardermoen og det var ca 50 stemmeberettigete delegater tilstede fra klubber og regioner, samt NBBFs styre og komiteer.

For dommerkomiteens del var det spesielt et forslag som krevde oppmerksomhet, Bergen Elite hadde nemlig sendt inn følgende forslag til nytt punkt 13 i NBBFs kampreglement, kapittel 7:

Dommere som dømmer i Firi-ligaen skal være kvalifisert for dømming både for Firi-liga Kvinner og Menn. I dommeroppsettet skal begge ligaene likebehandles.

Dette forslaget skaper jo flere problemer enn det var tiltenkt å løse, og som leder av dommerkomiteen på det tidspunkt forslaget ble behandlet kom jeg med følgende innlegg fra talerstolen:

*********

FORSLAG 20 – TILSVAR FRA DOMMERKOMITEEN

Dommerne er også idrettsutøvere og som spillerne blir de målt på sine resultater når det kommer til hvilke og hvor mange kamper de dømmer gjennom sesongen – hvertall i nasjonale serier!

Det er ingen som krever at det skal være lovfestet at f.eks. alle spillerne på nasjonalt nivå skal få plass på landslaget. Dette er det selvfølgelig opp til landslagstrenere å avgjøre og det er resultatene og evnen til å levere det som er forventet som avgjør om man blir tatt ut.

Tilsvarende er det heller ikke lovfestet at alle spillerne i en kamp skal spille omtrent like mange minutter, bortsett fra i barneidrett.

Derfor overrasker det oss at noen foreslår at det bør være en helt annen praksis for basketballdommerne – hvertfall på elitenivå.

Man mener altså at samtlige forbundsdommere uten videre skal ansees å være kompetente til å dømme alle kamper uavhengig av hvor krevende de er eller på hvilket sportslig nivå de måtte være.

Og at dommerkomiteen, som i NBBFs lover skal være en nøytral instans med vurdering av hvilke dommere som skal dømme de ulike kampene, skal forholde seg til en slags matematisk fordeling av kamper i stedet for å bruke de samme sportslige resultatprinsippene som i idretten ellers?

Jeg håper jeg har forsamlingen med meg på at det ikke må bli opp til paragrafer i et lovverk å bestemme hvilke utøvere som skal delta på ulike nivåer i en idrett!

Selvfølgelig må det være slik at en nøytral dommerkomite må stå fritt til å sette opp de mest egnede og tilgjengelige dommerne til en gitt kamp på nasjonalt nivå, og selvfølgelig gjelder det både kamper for kvinner og menn.

Men med en dommergruppe på ca 30 dommere (ned fra 36 til 25 ved oppstart av sesongen 2021/22) og hele 717 dommeroppdrag, sier det seg selv at det blir et vanskelig puslespill.

For dommerne er faktisk ikke tilgjengelig hele tiden!

De ønsker ikke å dømme hver uke eller i alle helgene, de har også andre aktiviteter som de vil prioritere og dermed blir det umulig å regulere denne kabalen med lover.

Når vi så dette forslaget, tok vi en kontroll av fakta ved å se på dommeroppsettet i årets sesong, og resultatet var gledelig med tanke på nettopp dette med å prioritere kvinnekampene i høyere grad enn vi kanskje har hatt mulighet til tidligere.

I hele 75 % av kampene i årets serie for Firi kvinner var 2 eller 3 av dommerne fra den gruppen som også dømmer kamper i Firi menn, og dermed også førstedommeren i alle disse kampene. Vi fant også at nesten alle toppdommerne har et antall kamper i kvinneligaen til tross for at deres tilgjengelighet gjør det svært vanskelig.

Eksempelvis har mange av disse dommerne 25-40 kamper i Firi menn og dermed svært få ledige dager. Likevel har flere av dommerne blant de 10 høyest rangerte, et kamptantall på ca 8-10 kamper også i Firi kvinner.

Våre valg av dommere blir tatt på sportslig grunnlag. De faktiske tall på fordelingen av kamper viser at det ikke er behov for dette forslaget som heller ikke tar for seg hva som skjer hvis man ikke oppnår å unngå de forslagstiller kaller «usaklig og uforholdsmessig forskjellsbehandling».

Det er heller ikke ønskelig av sportslige og adminstrative grunner å innføre en «tvangstrøye» i det vanskelige puslespillarbeidet med dommeroppsettet i nasjonale serier.

Dommerkomiteens fokus fremover vil fortsatt være å utdanne og videreutvikle flere og bedre dommere til kampene i nasjonale serier, uavhengig av dommernes bakgrunn, nasjonalitet, kjønn og hvilke kamper de skal dømme. Og selvfølgelig tar vi dommeroppsettet for alle kamper alvorlig.

Diskriminering er noe vi alltid har tatt avstand fra.

Men det er de sportslige kravene til dommerne og deres evner på banen som må få avgjøre hvem som dømmer hvilke kamper.

Ikke en fordelingsparagraf i lovene.

*********

Resten er historie. Styremedlem Bustos tok ordet og brukte hele følelsesregisteret, argumenterte sterkt for den viktige kvinnesakskampen for alt det var verdt, og Tinget ble satt i en posisjon der man plutselig skulle stemme for eller mot likebehandling av kvinner.

Men var det virkelig det saken egentlig handlet om?

Til venstre på bildet: Marcela Montserrat Fonseca Bustos

Dermed stemte de fleste for, styremedlemmene som var mot forslaget på forhånd feiget ut, med unntak av Bakken, og avga blanke stemmer og det var til slutt kun dommerkomiteen selv og en håndfull delegater som stemte mot forslaget.

Dermed stod dommerkomiteen igjen med et diskrimeringsstempel midt i panna og et nytt og uønsket vedtak i lomma, Bustos gikk av som styremedlem dagen etter og dro videre med sine prinsipper til andre arenaer og basket-Norge tar litt ferie et par måneder.

Som eneste idrettsforbund i verden skal NBBF dermed definere at alle dommerne er like gode og kan dømme alle type kamper på nasjonalt nivå, og at dommerkomiteen må sette opp de presumptivt beste dommerne på like mange kamper i kvinneligaen som i herreligaen – med alle de konsekvensene det måtte medføre.

Enda godt man gikk av som leder av den komiteen.

Jan Korshavn
Tidl. DK-lederBra baskethelg på Eidsvoll

Arrangement Posted on 24 apr, 2013 11:20

Årets høydepunkt for juniorer basketballspillere er nok U19 NM som i år ble arrangert på Eidsvoll. Også en horde av dommere, både unge og gamle hadde tatt turen for å hjelpe til med å lede turneringen.

Dommerne som DK hadde nominert til turneringen var en fin blanding av både rutinerte forbundsdommere, nye forbundsdommere og forbundsdommeraspiranter. Følgende dommere var sammen med undertegnede og en blid og hyggelig arrangørstab fra Eidsvoll Basketball Klubb med på å gjøre kampavviklingen i turneringen effektiv og ryddig: Alexander Kabanov, Till Schrader, Rifat Serdarevic, Sigurd Virik, Mantas Buinauskas, Bartek Maka, Vladimir Sovilj, Per-Kristian Larsen, Daniel Mekki, Viktor Schønning, Mindaugas Brusokas, Chriss Brohaug, Tormod Grønaas, Linda Evensen, Nikola Bejat, Marius Gavenas, Per Røgeberg og Christoffer Bjurén.

For min egen del er det dessverre ikke så ofte en har muligheten til å delta på turneringer slik som dette, men i år ble det slik at det passet fint, og ikke minst hadde DK lyst å ha med en gammel sliter fra nord. Ungdomsturneringer som denne er både lærerike og spennende å delta på. Det er en fin mulighet til å bli kjent med en del av de spillerne som antagelig vil prege våre topplag i framtiden og kunne utvikle relasjoner til yngre dommere som er på vei mot større ansvar i dommergruppen vår. Ikke minst er det også en mulighet til å få sett mye flott basketball med uvanlig mye vilje og innsats. En semifinale som var over på en time og elleve minutter sier sitt om både løpsvilje, treffsikkerhet og mer fokus på det offensive enn defensive fra de to lagene.

Jeg har hatt gleden av å være en av instruktørene på de to siste kursene som NBBF har holdt for å utdanne forbundsdommere. Derfor var turneringen var for min del også en anledning til å få sett mer til, og også dømme sammen med, noen av ”mine” kandidater. Det er gledelig å se at det er flere som har hatt fin utvikling på veien til å bli solide og dyktige kampledere – noe vi så sårt trenger når kamper skal kunne avvikles både lokalt i regionene og på forbundsnivå i årene framover.

En turnering som dette gir mulighet for god kamptrening for dommerne. Det sportslige nivået er veldig bra og det er gode muligheter for erfaringsutveksling underveis. En slik turnering representerer også en fin mulighet til å trene de mer uerfarne i 3PO-mekanikken i kamper av en viss kvalitet, men dessverre var ikke dette prioritert i år. Kun semifinalene og finalene på søndag ble avviklet med 3PO-mekanikk.

Selv er jeg i den heldige situasjonen at jeg til vanlig dømmer kamper på nasjonalt nivå nesten utelukkende og derfor bare forholder meg til 3PO. Det var derfor litt nedslående å se og oppleve hvor begrenset muligheten for læring og mestring blir i 2PO når kampene er tøffe. Den rutinerte dommeren må bruke all sitt fokus på å få kampen til å holde seg innenfor akseptable rammer, og det blir lite fokus på læring og utvikling av den mer uerfarne dommeren. I 3PO kan nemlig to rutinerte dommere sørge for at kampen blir ivaretatt samtidig som en yngre dommer kan få verdifull kamptrening og erfaring på et nivå det ikke vil være mulig å slippe til på i 2PO.

Jeg håper virkelig at det i framtiden kan bli brukt litt mer ressurser på å få til litt en økt satsning på 3PO også i disse turneringene. 3PO er et viktig verktøy for å inspirere dommere til å satse og få dem raskere opp til et høyere nivå.

Det sosiale er jo viktig i løpet av en helg som denne både for spillere, ledere og dommere. Å treffe andre i basketfamilien i litt mer uformelle omgivelser enn ellers er både nyttig og lærerikt. For oss dommere var det veldig seine kamper fredagskvelden og noen av dommerne fikk besøke den lokale Statoilstasjonen for inntak av kveldsmat. Ikke alle syns det var den beste løsningen…..

Heldigvis tok Chriss Brohaug et flott initiativ på lørdag og sørget for reservasjon av bord for dommerne på et tapas-sted ”downtown Eidsvoll”. Det ble en god tapasmiddag hvor alle ble mette og fornøyde, en fin avslutning på en lang basketlørdag. Chris og hans hyggelige medarrangører fra Eidsvoll Basketball Klubb skal ha en ekstra stor takk for ryddig arrangement, flinke, blide og imøtekommende funksjonærer og en fin ramme rundt turneringen. Det er faktisk, så pussig som det en kan høres ut, ikke en selvfølge at vi dommere blir møtt av blide funksjonærer og ledere alle steder når vi ankommer som gjester og funksjonærer på vegne av NBBF.

Søndag var det tidlig start for både lag og dommere. Semifinalene for gutter fra klokken 09:00 om morgenen bød på to tette og jevne kamper. Derette fulgte det på løpende bånd semifinaler for kvinner og flere plasseringskamper utover dagen før det var duket for finaler. Det er en aldri så liten utfordring å prestere godt både 09.00 og 17.30 på en slik maratondag, men det så ut som både lag og dommere løste dette på en god måte.

Jentefinalen ble ledet av trioen Bjurén, Mekki og Evensen, mens guttefinalen ble ledet av trekløveret Larsen, Løvold og Buinauskas. Når støvet hadde lagt seg sto det to stolte lag fra Region Vest igjen på topp.

Gratulerer Gimle og Ulriken med NM gull i 2013 og takk for samarbeidet til alle funksjonærer, spillere, lagledere og dommerkollegaer.

For min egen del var det artig å oppleve et mesterskap som dette igjen, sist gang var tilbake i 1999 og ikke minst var det morsomt å få dømme en NM-finale. Noen av oss samler jo på slike oppdrag – alt i alt har det blitt ikke mindre enn 33 NM-finalekamper på nordlendingen. En veldig fin avslutning på sesongen!

God sommer!
Hilsen Kjell10-års jubileum

Arrangement Posted on 22 sep, 2009 17:54

Det er neppe mange som er klar over at det er et lite jubileum på gang i år, men det er faktisk 10 år siden basketballdommernes nettside ble lansert. I 1999 ble domenet basketballdommer.com registrert og som et samarbeid mellom NBBFs dommerkomite og Norsk Basketballdommer Union (NBU) ble internett for fullt tatt i bruk administrativt.

Informasjon og nedlasting av felles dokumenter ble satt i system, og sidene har i denne perioden fungert som en dommerportal for alle basketballdommere (og andre regelinteresserte) i Norge.

Men tiden går og teknikken utvikler seg, og de gamle html-sidene har vel strengt tatt «gått av moten» for lenge siden. Mangel på tid og ressurser har gjort at oppussingen har latt vente på seg, men i sommer så vel webmasteren det nærmeste man kommer «lyset».

Da ble jeg presentert for Joomla, et kraftig verktøy under GNU/GPL fri lisens. Og når det meste, om ikke alt, er gratis var det bare tid som gjenstod, og sensommeren med tillegg av noen virkelig sene nattetimer i august/september har gjort det mulig å realisere dommersidene i ny og moderne drakt.

Nå kan brukerne abonnere på RSS feeds fra nyhetsseksjonen, finne aktuelle dokumenter i den mer oversiktlige nedlastingsseksjonen, og ikke minst gir det webbaserte verktøyet store muligheter for enklere administrasjon der flere brukere kan gis rettigheter til å redigere artikler og legge inn nyheter eller annen informasjon.

I løpet av kvelden, eller kanskje natten, vil de nye sidene være på plass. Da er det bare å ta seg en kikk rundt.

Og glem ikke vårt historiske tilbakeblikk på perioden 1962 – 2009 eller vår store samling av sitater om/av/mot/til/fra dommere.

Vel møtt på basketballdommer.com.