En ny roll!

Efter många år som domare har jag nu kommit in på en annan bana, nämligen betraktarens. Att «coacha» sina fd. kollegor är inte ett lätt jobb, det kräver en hel del. På kommande rader ska jag försöka beskriva mina funderingar så här efter ett halvår av arbete, både på hemmaplan men även från ett internationellt perspektiv.

Det finns många namn på denna roll, själv tycker jag domarcoach är en bra benämning. Vad är då domarcoachens uppgift? Om jag backar till min tid som aktiv, så hände det allt som ofta att kommissarien kom in efteråt och sa ”bra match” och sen var det inte så mycket mer. En sådan kommentar var för mig ganska frustrerande, den sa inte så mycket. VAD var det som var bra, eller dåligt för den delen? De flesta av de aktiva domarna vill nog veta.

För att kunna ge feedback, krävs att domarna är beredda på att rannsaka sitt eget arbete, det kanske är självklart. Dessutom krävs förståelse och respekt för varandras roller, domarcoachens och domarnas. Det också av yttersta vikt att båda parterna är ärliga och konstruktiva när man tar upp olika frågor och situationer. Man behöver inte alltid hålla med, det är helt OK, men man måste analysera det man får till sig, det är nämligen sagt av någon anledning.

När jag tittar på en match handlar det i det flesta fall om följande saker;

· Vad hände?

· Varför hände det?

· Vad ska du göra för att det inte ska hända igen, eller vad ska du göra för att det att hända igen (förutsatt att det var positivt)

· Hur fungerade samarbetet mellan domarna (Teamwork)

· Hur fungerade domartekniken

Jag försöker använda dessa punkter för att analysera och ge feedback på det som varit av vikt under matchen. Finns en överenskommelse innan säsongen gällande vissa bedömningskriterier, så är det först och främst dessa jag tittar på och ger feedback kring. Har alla en klar bild av vad som gäller, är den förhoppningsvis enkel att följa upp. Vi kommer alltid att ha olika syn på samma situationer, och det är viktigt att skapa förståelse för olika synsätt.

Som ett komplement till detta kan domarcoachen analysera videon efter matchen, och plocka ut situationer och sammanställa en DVD, som ytterligare beskriver olika situationer som gicks igenom efter matchen.

Jag måste alltid vara mycket tydlig i mitt budskap om vad som faktiskt är rätt eller fel. Det kan säkert vara obekvämt i vissa öron, men det är en del av jobbet. En domarcoach är på plats för domarna, det är inte tal om något självändamål med verksamheten. En domarcoach måste vara konsekvent, det funkar sällan med olika bedömningskriterier för olika domare och matcher.

Även jag ska ha mitt jobb bedömt, så jag måste följa upp mitt egen insats. Jag måste även våga fråga domarna, om mitt buskap har gått fram, om klipp från matcherna ger bra exempel på olika situationer.

Domarcoachning i Euroleague/EuroCup (EL/EC)

Om jag tittar på EL i år så har kraven på domarna ökat ytterligare, samt att det har skett en förändring hur domarnas prestation följs upp. I år har EL/EC nitton stycken övervakare som ska täcka så många domare som möjligt under säsongen.

Nio av dessa har ett speciellt uppdrag som innebär att de har tre domare var tilldelat sig, detta för att hålla en kontinuerlig kontakt med gruppen. Till detta finns det ytterligare nio tutors (aktiva domare), som i sin tur har tre till fyra domare var, som man följer upp under säsongen.

Totalt talar vi om ca femtiotalet domare som i någon form får feedback varje vecka från samma källa. Till detta ska alla domare efter matchen göra en utvärdering en sk. ”self-evaluation” av sin egen prestation. Denna ska bl. a innehålla följande information;

· Om och i så fall hur, domaren följde överenskomna ”points of emphasis” (POE)

· Beskrivning av 3-4 situationer i matchen, kopplat till POE, med domarens egna kommentarer

· Förslag till förbättringspunkter avseende sin egen prestation

Det ska bli mycket spännande att se resultatet och uppföljningen av denna säsong, och jag är ganska övertygad om att detta kommer att bli mycket bra.

Summering

Jag har upptäckt ganska mycket nytt under det första halvåret i min nya roll. Jag får nu en helt annan helhetsbild när jag tittar på en match och dess aktörer, än när jag stod på golvet. Vissa detaljer blir nu väldigt tydliga, och ger en möjlighet till viktig input för domarna i matchen. Givetvis är regler och domarteknik viktigt, det är grundbulten till att göra en bra match. Men det som i min mening väldigt ofta avgör är följande;

· Domarens förmåga att hantera sina och andras känslor

· Domarens kommunikationsförmåga

· Domarens förmåga att avgöra vad som är viktigt för matchen

Domarpsykologi är bland det mer intressanta och roligare med jobbet som domarcoach. Har jag möjlighet att se vad som krävs för att förändra ett negativt beteende under matchen?

Det är här min ärlighet och erfarenhet sätts på prov, vågar jag vara konsekvent oavsett vem jag än tittar på? Varken ”Mr Nice” och ”Mr Mean” funkar bra i rollen som coach, om det finns en ”Mr Honest-Constructive” så är det väl något sådant jag söker.

Mycket av detta har säkert sagts tidigare, men det är aldrig fel att påminna om vikten och innebörden av detta arbete.

Lars Klaar

Domarhandledare SBBF serier

Observer Euroleague/EuroCup

PS! Bilderna är från Alan Richardsons camp sommaren 2009 samt sista turneringen som aktiv Dam-EM i Riga. DS.