Blog Image

Dommerbloggen

Om bloggen

Dommerbloggen er en blogg for norske basketballdommere til felles nytte og glede, og kanskje til noens frustrasjon. Innlegg med grovt språk eller usaklig/fornærmende innhold vil bli modifisert/fjernet. Savner du en kategori kan du sende oss en mail.

19th Clinic for Euroleague Basketball – FIBA Europe International Referees

Internasjonalt Posted on 19 sep, 2010 16:22

19th Clinic for Euroleague Basketball – FIBA Europe International Referees

Så var det dags för en ny säsong. Bland många clinics är det även dags för Euroleagues försäsongsclinionc, denna gång i Treviso, Italien. Undertecknad tillsammans med Oscar Lefwerth, Lahdo Sharro och Appe Kalpakas tog sig via flyg till Milano och en hyrbil till Treviso som ligger straxt norr om Venedig. Under tre ganska hektiska dagar samlades 97 domare, 22 observatörer, 46 kommissarier samt ca 30 coacher för att förbereda sig inför kommande säsong.

EL referees department består sedan förra säsongen av följande personer;

· Costas Rigas, Grekland

· Goran Radonjic, Frankrike

· Romas Brazauskas, Litauen

· Carl Jungebrand, Finland

· Juan Carlos Mitjana, Spanien

På följande rader kommer en liten sammanfattning från detta möte.

Tisdag 15/9

Tisdagen började med att Costas Rigas, director of referees, hälsade samtliga välkomna. Han fortsatte sedan med att sammanfatta säsongen som var och i det stora hela var han nöjd, men tillade samtligt att det som alltid finns förbättringspunkter på olika områden. Han återkopplade även till det just avslutade VM:et och konstaterade att vi har mycket duktiga och kompetenta domare i Europa. Vi kom även att titta på några situationer på DVD från den senaste säsongen som beskrev vissa punkter som Costas nämnde i sin inledning. Coacherna fick även komma till tals och ge sina synpunkter på förra säsongen. Mycket handlade om konsekvens (consistency) och andra speciella spelsituationer. Man vill från coachhåll få en mer konsekvent och tydligare bedömning av vissa sistuationer. Mycket handlade om screens och pick´n roll.

En timme ägnades även åt de nya regler som införs denna säsong.

Efter lunch bar det av till hallen för en praktisk demonstation av de ämnen coacherna diskutera på förmiddagen. Detta var en bra lektion som på ett tydligt sätt visade på att mycket handlar om vikten av domarnas spelförståelse, dvs. veta vad som kommer att hända och vart domaren ska fokusera på banan. Tillbaka på hotellet började vi diskutera vilka ämnen (points of emphasis POE) som vi ska fokusera på till kommande säsong, mer om detta senare.

På kvällen började två separata möten. Dels ett som handlade om de trainers som kommer att arbeta under kommande säsong. Kärt barn har många namn; domarcoach, mentor, observer, instructor etc, i år är namnet trainer. Syftet med projektet är att jobba med en grupp domare som anses vara på gränsen till att kunna ta över från den generation som redan har, eller kommer att sluta inom de närmsta 1-2 åren. Det handlar inte bara om att ge feedback vid matcher utan att även jobba med frågor som gör det möjligt att utveckla domaren på de områden där det finns förbättringspotential. Detta kommer att vara en tvåvägskommunikation, det hänger minst lika mycket på adepten som på trainern. För detta har det tagits ut 22 domare och 11 trainers och undertecknad har fått äran och det ansvarsfulla uppdraget och vara en de trainers som kommer att jobba under kommande säsong, det ska bli mycket spännande. De trainers som kommer att arbeta under kommande säsong kommer från gruppen av observers.

Det andra mötet handlade om EL:s tutorsystem som redan togs i bruk förra säsongen. Detta kommer att fortsätta då utfallet från förra säsongen var gott. I år kommer det att vara 12 tutors (aktiva domare) och 30 domare som kommer att vara inblandade. Upplägget är detsamma som förra året, domarna ska till så stor del som möjligt döma med sin tutor under säsongen. Här ligger fokus på matcherna EuroCup och förutom domare från förra säsongen är samtliga ”rookies” med i denna grupp av domare.

Torsdag 16/9

Förmiddagen gick i testernas tecken. Först på morgonen var det dags för fysprov och senare på frömiddagen var det dags för teoriprov. Sammanfattningsvis kan glädjande sägas att samtliga domare klarade alla prov utan problem.

Innan lunch fick vi en genomgång att olika sätt att förebygga skador, en ganska kort men koncis presentation som visade på vikten av god förebyggande träning.

Efter lunch var det dags för en utflykt till hallen igen, denna gång för en presentation av coach Jasmin Repesa (http://en.wikipedia.org/wiki/Jasmin_Repe%C5%A1a). Han gick in på olika ämnen. Även han berörde vikten av spelförståelse hos domarna. Han talade även om olika typer av försvar av screens och pick´n roll. En mycket givande stund som återigen speglar nyttan av att coacherna ges möjlighet att ge sin syn på vårt arbete.

Efter en paus var det dags för pratisk demonstration av 3PO. Det var Romas och Carl som stod för detta. Mycket handlade om god position och att hela tiden vara rörlig i förhållande till spelet. En sak som det trycktes på extra mycket, och som det kommer att fokuseras på i höst, var respekten för varandras områden. I många klipp som visades under clinicen var det tydligt att många avblåsningar kommer från en felaktig position. Oavsett om dessa är rätt eller fel, tyvärr är de flesta fel, så måste detta upphöra. Vi måste lita på varandra och den kompetens vi har för att göra korrekta bedömningar. Mycket kommer i fortsättningen att krävas av domarna i form av att de måste vara beredda på att bevaka två händelser i en. T ex foul i samband med skott och om 24 sek gick innan eller efter avblåsningen.

Tillbaka till hotellet för kvällen sista punkt vilket var gruppdiskussioner utifrån några förvalda videoklipps. Grupperna diskuterade dessa situationer och skulle ta fram ett beslut för vart och ett av klippen. Dessa skulle sedan i plenum redovisas och vi skulle i och med detta komma fram till en gemensam tolkning. Som alltid finns det olika uppfattningar med var en av avsikterna med övningen och dessutom se till att vi hittar och respekterar en gemensam tolkning. Det var stundtals ganska hett men vi enades till slut.

Fredag 17/9

Först ut sista dagen var Carl Jungebrand som talade under ämnet ”referee presence”. Hur för vi oss på banan? Hur ser vi ut? Vad säger vi? Hur säger vi det? Hur jobbar vi tillsammans med coacher och spelare? Detta nämns alldeles för sällan på domarsammankomster, men är en helt avgörande sak om du ska lyckas i ditt domarskap. Calle ägnade en timme och detta och hade många intressanta vinklingar på ämnet och det hela var mycket uppskattat.

Efter en paus var det lite praktisk och administrativ information från Euroleague.

Efter ytterligare en paus talade Costas om game management, detta kopplat till Calles presentation blev en mer illustrativ presentation då Costas visade några klipps i anknytning som visade på bra och dåliga exempel på hur detta hanteras.

Ny paus och sedan var det dags för Calle igen. Många gånger händer det lite oväntade saker på planen. Men mycket handlar om vår förmåga att vara förberedda för detta. Detta illustrerade Calle med några bra exempel kopplas med några bra videoklipps

Paus igen och dags för Goran Radonjic som på ett mycket engagerat sätt visade ytterligare exempel på situationer från förra säsongen och hur vi i fortsättningen ska kunna hantera dessa på ett bättre sätt. Mycket kopplas till domartekniken och vikten av att vara koncentrerad på sitt område.

I direkt anslutning till detta gick vi in på det som kommer att vara POE (pionts of emphasis) för kommande säsong. Dessa är som följer;

1. Stegfel

Det har konstaterat att ca 50 % (!) av de stegfelsavblåsningar som gjordes förra säsongen var fel. Vi måste bli bättre på att bedöma dessa situationer för att inte skapa förvirring kring vad som är rätt och fel.

2. Uppträdande av spelare och coacher

Detta område var det fokus på förra säsongen, men det finns fortfarande förbättringspotential. Vi kan inte tillåta coacher utanför boxen och ej heller acceptera spelare och coacher som verbalt eller med gester protesterar mot domslut. Här måste vi ha en tydlig linje och inte vara rädda för att backa upp varandra.

3. 3PO – areas of responsability

Vi måste bli bättre, inga avblåsningar från ”fel” domare. Lita på varandra, om du inte ser gissa inte, skaffa dig i stället en bättre position innan du tar och använder pipan. Vi måste få centern mer involverad i dömandet, det ligger fortfarande för många ”calls” hos lead.

4. Osportsliga fouls.

Vi vet vad regelboken och tolkningarna säger och inget annat ska vägas in i våra beslut. Vi måste bli mer konsekventa gällande detta ämne och här har vi mycket tryck från coacherna på att detta ska bli bättre.

5. Foulkriteria för matchen – ”clean the game”

Vi måste överhuvudtaget bli mer konsekventa kring vad som är korrekt eller ej när det gäller kontakter. Det är inte volleyboll och det är inte handboll, det är basket. Med anledning av detta är det så viktigt att domarna jobbar vidare med sin spelförståelse för att förstå vad som försiggår på planen, och även förstå varför detta sker.

Som avslutning tackade Costas för en väl genomförd clinic och önskade alla lycka till för den kommande säsongen.

Vi som är observatörer fick jobba övertid och hade en timmes samling där vi gick igenom förutsättningarna inför kommande säsong. Vi kommer att göra vissa justeringar avseende bedömningsskalan och lägga större krav på vad som återkopplas i rapporterna. Det som skrivs måste vara mycket tydligt för domarna, så de vet vad som förväntas av dem under de kommande matcherna.

Avslutningsvis kan jag säga att detta var en av de bättre sammankomsterna under de tio år jag varit med. Mycket konkret, olika inslag och talare, bra videoklipps bidrog till det positiva intrycket. Enda minuset var att vissa dagar blev långa, men det är ganska ofrånkomligt när vi ska försöka klämma in detta mellan två stycken basket VM.

Lördag 18/9

Tidig morgon och sedan i bil till Milano bara för att upptäcka att flyget var inställt. Jag ska inte nämna flygbolaget vid namn men vi var inte impade när vi fick veta att nästa flyg de hade plats på gick på tisdag den 21:a…. så det blev att boka nya biljetter med Lufthansa och sedan komma hem åtta timmar försenade, men det är en annan historia…

Lasse KlaarEn ny roll

Dømming Posted on 08 jan, 2010 21:21

En ny roll!

Efter många år som domare har jag nu kommit in på en annan bana, nämligen betraktarens. Att «coacha» sina fd. kollegor är inte ett lätt jobb, det kräver en hel del. På kommande rader ska jag försöka beskriva mina funderingar så här efter ett halvår av arbete, både på hemmaplan men även från ett internationellt perspektiv.

Det finns många namn på denna roll, själv tycker jag domarcoach är en bra benämning. Vad är då domarcoachens uppgift? Om jag backar till min tid som aktiv, så hände det allt som ofta att kommissarien kom in efteråt och sa ”bra match” och sen var det inte så mycket mer. En sådan kommentar var för mig ganska frustrerande, den sa inte så mycket. VAD var det som var bra, eller dåligt för den delen? De flesta av de aktiva domarna vill nog veta.

För att kunna ge feedback, krävs att domarna är beredda på att rannsaka sitt eget arbete, det kanske är självklart. Dessutom krävs förståelse och respekt för varandras roller, domarcoachens och domarnas. Det också av yttersta vikt att båda parterna är ärliga och konstruktiva när man tar upp olika frågor och situationer. Man behöver inte alltid hålla med, det är helt OK, men man måste analysera det man får till sig, det är nämligen sagt av någon anledning.

När jag tittar på en match handlar det i det flesta fall om följande saker;

· Vad hände?

· Varför hände det?

· Vad ska du göra för att det inte ska hända igen, eller vad ska du göra för att det att hända igen (förutsatt att det var positivt)

· Hur fungerade samarbetet mellan domarna (Teamwork)

· Hur fungerade domartekniken

Jag försöker använda dessa punkter för att analysera och ge feedback på det som varit av vikt under matchen. Finns en överenskommelse innan säsongen gällande vissa bedömningskriterier, så är det först och främst dessa jag tittar på och ger feedback kring. Har alla en klar bild av vad som gäller, är den förhoppningsvis enkel att följa upp. Vi kommer alltid att ha olika syn på samma situationer, och det är viktigt att skapa förståelse för olika synsätt.

Som ett komplement till detta kan domarcoachen analysera videon efter matchen, och plocka ut situationer och sammanställa en DVD, som ytterligare beskriver olika situationer som gicks igenom efter matchen.

Jag måste alltid vara mycket tydlig i mitt budskap om vad som faktiskt är rätt eller fel. Det kan säkert vara obekvämt i vissa öron, men det är en del av jobbet. En domarcoach är på plats för domarna, det är inte tal om något självändamål med verksamheten. En domarcoach måste vara konsekvent, det funkar sällan med olika bedömningskriterier för olika domare och matcher.

Även jag ska ha mitt jobb bedömt, så jag måste följa upp mitt egen insats. Jag måste även våga fråga domarna, om mitt buskap har gått fram, om klipp från matcherna ger bra exempel på olika situationer.

Domarcoachning i Euroleague/EuroCup (EL/EC)

Om jag tittar på EL i år så har kraven på domarna ökat ytterligare, samt att det har skett en förändring hur domarnas prestation följs upp. I år har EL/EC nitton stycken övervakare som ska täcka så många domare som möjligt under säsongen.

Nio av dessa har ett speciellt uppdrag som innebär att de har tre domare var tilldelat sig, detta för att hålla en kontinuerlig kontakt med gruppen. Till detta finns det ytterligare nio tutors (aktiva domare), som i sin tur har tre till fyra domare var, som man följer upp under säsongen.

Totalt talar vi om ca femtiotalet domare som i någon form får feedback varje vecka från samma källa. Till detta ska alla domare efter matchen göra en utvärdering en sk. ”self-evaluation” av sin egen prestation. Denna ska bl. a innehålla följande information;

· Om och i så fall hur, domaren följde överenskomna ”points of emphasis” (POE)

· Beskrivning av 3-4 situationer i matchen, kopplat till POE, med domarens egna kommentarer

· Förslag till förbättringspunkter avseende sin egen prestation

Det ska bli mycket spännande att se resultatet och uppföljningen av denna säsong, och jag är ganska övertygad om att detta kommer att bli mycket bra.

Summering

Jag har upptäckt ganska mycket nytt under det första halvåret i min nya roll. Jag får nu en helt annan helhetsbild när jag tittar på en match och dess aktörer, än när jag stod på golvet. Vissa detaljer blir nu väldigt tydliga, och ger en möjlighet till viktig input för domarna i matchen. Givetvis är regler och domarteknik viktigt, det är grundbulten till att göra en bra match. Men det som i min mening väldigt ofta avgör är följande;

· Domarens förmåga att hantera sina och andras känslor

· Domarens kommunikationsförmåga

· Domarens förmåga att avgöra vad som är viktigt för matchen

Domarpsykologi är bland det mer intressanta och roligare med jobbet som domarcoach. Har jag möjlighet att se vad som krävs för att förändra ett negativt beteende under matchen?

Det är här min ärlighet och erfarenhet sätts på prov, vågar jag vara konsekvent oavsett vem jag än tittar på? Varken ”Mr Nice” och ”Mr Mean” funkar bra i rollen som coach, om det finns en ”Mr Honest-Constructive” så är det väl något sådant jag söker.

Mycket av detta har säkert sagts tidigare, men det är aldrig fel att påminna om vikten och innebörden av detta arbete.

Lars Klaar

Domarhandledare SBBF serier

Observer Euroleague/EuroCup

PS! Bilderna är från Alan Richardsons camp sommaren 2009 samt sista turneringen som aktiv Dam-EM i Riga. DS.