På samlinger og clinic’er får vi alltid utdelt materiale fra instruktører og forelesere. Det er stort sett mer eller mindre strukturerte samlinger av selvfølgeligheter som vi 1) har lest før eller 2) har skjønt for lenge siden.

Men noen ganger dukker det opp noen skikkelige perler som oppsummerer ting en gjerne har tenkt en del på selv eller faktisk så lærer en noen nytt selv i langt framskredet alder!

Godt gjemt i det materialet vi fikk utsendt fra årets dommersamling lå den en liten perle av et dokument: ” WJ_Psychology of Basketball Officiating”. (Dokumentet finnes også på nedlastingssiden).

Her oppsummeres det svært mye nyttig kunnskap om noe som det kan være vanskelig å finne artikler om, nemlig den mentale delen av dommeroppgaven.

Mens jeg leste artikkelen, tenkte jeg at denne skulle jeg ha funnet da jeg selv var i 20-årene og forsøkte å etablere meg som dommer.

Jeg vil anbefale de som ikke har lest den allerede å ta seg tid til å lese den, og ikke minst reflektere over dette området av dømmingen som kanskje omtales minst men som etter min mening er viktigst!

Et avsnitt i artikkelen synes jeg spesielt er relevant, ”What does depend on me, and what does not?

Her kan vi kanskje alle lære litt og fokusere energien vår på ting vi kan påvirke og gjøre noe med, framfor å ”skylde på andre” når tingene ikke går slik vi forventer?

Håper vi sees i løpet av sesongen, godt forberedt mentalt og fysisk!

Lykke til med sesongen!

Kjell

PS Boken ”Psychology of officiating” av Robert S. Wienberg og Peggy A. Richardson (Leisure Press 1990) kan også anbefales for de som fatter interesse for mentale forberedelser til dommergjerningen. DS