Fra den spede begynnelsen midt på 60-tallet og fram til idag har et stort antall dommere vært med i gruppen som har dømt NBBFs nasjonale serier. Noen få av disse har vært med nesten hele tiden og er fortsatt aktive, andre var med i en kortere eller lengre periode, men sluttet av ulike årsaker og forsvant fra sporten.

Den kommende uken kommer 24 av de som dømte på 60-, 70- og opp mot 80-tallet, og som ikke lenge er aktive på nasjonalt nivå, til å bli kontaktet av basketballdommer.com om planene for en artikkelserie med hovedtittel «Hvor er de nå?».

Senere går samme forespørsel ut til nærmere 40 andre dommere som har forsvunnet ut i løpet av perioden etter 1980. Noen er fortsatt profilerte personer innenfor NBBF eller en av klubbene, andre har ikke hatt kontakt med sporten på mange år.

Etterhvert som alle disse dommere får tatt en titt i gamle utklippsbøker og fotoalbum, har vi stor tro på at vårt bildearkiv, og spesielt albumet med bilder fra «Gamle dager», kan bli en enestående samling som vil vise dommerne som har «dratt lasset» i alle disse årene.

I mange sporter er det jo populært med en «Hall of Fame«, en slags æresbevisning til folk som har bidratt vesentlig som spiller, lagledere og også dommere. Både FIBA (For those who made the game) og NBA (Where the game never ends) har for lengst etablert seg i egne lokaler der de samler bilder og effekter som i et slags museum.

Inspirert av dette arbeidet, og med et navneforslag fra en vittig bankmann i nord, lanserer vi senere i vinter vår egen variant av dette under tittelen «Hall of Blame» (det er ikke til å legge skjul på at mange har sluttet nettopp fordi de ikke lenger orket all kjeft og dårlig oppførsel).

Her vil vi ukentlig legge ut små portrettintervjuer med tidligere dommere, og disse vil bli en varig del av vår historikkseksjon her på basketballdommer.com.

Mens vi venter håper jeg flere tar en titt i gamle album, alle bidrag mottas med takk! Dagens oppdatering i albumet inneholder noen godbiter fra Geir Matthiasens hjemmearkiv.