Leder i dommerkomiteen for den inneværende tingperioden, altså 2008-2010, er Knut Myhre.

Komiteen består ellers av de to medlemmene Jan Korshavn og Per Tøien. Tøien ble valgt inn på Tinget i 2008 og erstatter Tor Christian Bakken som ordinært medlem i DK. Komiteen velges for 2 år om gangen av Tinget, basketballsportens høyeste organ i Norge.

Dommerkomiteen (DK) er høringsorgan innen Norges Basketball forbund når det gjelder regel- og tolkningsspørsmål, og er også faglig ansvarlig for utdanning av dommere.

Komiteen utarbeider kursdokumentasjon og norske utgaver av regelboken og håndbok for basketballdommere etter mal fra FIBA, det internasjonale basketballforbundet.

Aktuelle informasjonsskriv, regeltolkninger m.m. blir fortløpende lagt ut på dommernes nedlastingsside. DK administrerer dommeroppsettet for Basketligaen og de nasjonale seriene, og er ansvarlig for godkjennelse av dommerautorisasjoner på forbundsnivå. DK nominerer dommere til internasjonale kamper og turneringer der dette er påkrevd.

Du kan lese mer om komiteens arbeid på siden «Om NBBF/DK«.