Om NBU
Norsk Basketballdommer Union (NBU) er en sammenslutning av norske basketballdommere som ble stiftet i 1975. Helt fra starten har NBU spilt en viktig rolle i forhold til å ivareta basketballdommernes faglige og økonomiske interesser, da spesielt i forhold til Norges Basketballforbund (NBBF) og dets underordnede organer og komiteer.

Hvem kan bli medlem?
Enhver som innehar autorisasjon som dommer under NBBF kan opptas som medlem i NBU. Styret kan også godkjenne medlemmer som innehar tilsvarende autorisasjon fra andre lands forbund. Siden starten har medlemsmassen i hovedsak bestått av dommere i elitegruppen med nominasjoner til kamper i landets øverste divisjoner.

Aktiviteter
Styrets aktiviteter fastlegges hovedsakelig av Årsmøtet som avholdes hvert år i forbindelse med elitedommersamlingen. Hver høst før sesongstart representerer NBU elitedommerne i forhandlinger med Basketligaen (BLNO) og Turneringskomiteen (TK) i NBBF, hvor blant annet dommernes situasjon og betingelser tas opp til vurdering og eventuelle forhandlinger innledes.

NBU i fremtiden
Det er NBUs intensjon å være dommernes støttespiller i vid forstand og derfor jobbe primært med saker som medlemmene ønsker å få belyst.

Vinteren 2007 grunnla styret i NBU et eget utviklingsfond som medlemmene kan søke om støtte fra til utviklingsrelaterte aktiviteter.

Kontakt oss gjerne dersom du ønsker mer informasjon! Les mer:
http://www.basketballdommer.com/nbu.htm