Denne helgen var Jan Henrik Lunde og undertegnede på Gran Canaria som deltakere på FIBAs årlig sommerclinic. Som vanlig ble arrangementet ledet av Miguel Betancor og Richard Stokes fra Referee’s Department i FIBA Europe.

På programmet sto gjennomgang av årets regelendringer, informasjon om den nye digitale regelboken som vil foreligge på nettet fra oktober i år, og presentasjon av årets utgave av ”teaching materials” med de kriteriene som skal gjelde internasjonalt for sesongen 2010/11.

Årets dvd er resultatet av et samarbeid mellom FIBA Europe og FIBA Americas. Over 1.000 kampsituasjoner fra begge kontinenter er blitt vurdert før det endelige utvalget ble gjort. Materialet vil bli distribuert til alle klubber i nasjonale serier og dommere i elitedommergruppen, og vil ble gjennomgått grundig under fellessamlingen for coacher og dommere i nasjonale serier 18.-19. september i år.

Det ble som vanlig lagt stor vekt på dommernes fysiske forberedelser, blant annet med forelesninger av Alejandro Vaquera, «Physical Education Coach» i FIBA Europe, og med felles morgentreninger for de tilstedeværende dommerne.

På kveldene var det dømming av den lokale ”summer league” på Gran Canaria, med tilbakemeldinger fra instruktørene underveis.

Også i år var det gjesteforelesere fra NBA til stede; begge meritterte, tidligere dommere.

Ronnie Nunn er ansvarlig for dommerutvikling i NBA og samtidig observatør for 20 av de 60 NBA-dommerne. Han snakket om observatørenes oppgave i verdens beste basketball-liga. Selv de beste dommerne og de eldste veteranene må tåle knallharde – men konstruktive – tilbakemeldinger når de begår tabber.

Tommy Nunez er observatør for en annen gruppe. Han fortalte hvordan NBA jobber med å rekruttere dommere og hvilke egenskaper som skal til for å komme gjennom nåløyet og ikke minst for å lykkes i NBA.

Det var i år syvende gang FIBA Europe gjennomførte dette arrangementet på Gran Canaria. Et arrangement som både gir faglig påfyll og muligheten til sosialt samvær og erfaringsutveksling med dommerkolleger fra resten av Europa.